อัตราค่าบริการ

ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 2,800 บาท/คัน

รถทั่วไป ส่วนบุคคล

2,800 บาท /คัน
  • รถทุกรุ่น ทุกยี้ห้อ (ทั่วไป) คันละ 2,800 บาท
  • ตรวจด้วยเครื่องวัดสี Coating Thickness Gauge
  • ตรวจอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารฟังก์ชั่นการทำงานทุกฟังก์ชั่น
  • ระบบไฟฟ้า เครื่องยนค์ เกียร์ ระบบขับเคลื่อน ตรวจด้วยเครื่อง Consult OBD Scan
  • ตรวจเอกสารสำคัญของรถ คู่มือ ทะเบียน
  • ประเมินราคารถ ความเหมาะสม ตามความเป็นจริง
  • ประเมินราคาค่าซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายในอนาคต
  • ราคานี้รวมค่าเดินทางแล้ว ไม่มีบวกเพิ่ม (ในกทมและปริมณฑลไม่ไกล บางพื้นที่)
  • รับประกันซื้อคืน 100%

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ให้เกิดการเสียเวลาระหว่างผู้ซื้อ ผู้ตรวจ และผู้ขาย ก่อนทำการเข้าตรวจจำเป็นจะต้องมีการนัดหมาย จองคิวตรวจก่อนครับ

1 Add Line ID : @scan2car
2 สอบถามข้อมูล คิวตรวจ
3 ทำการจองคิวและชำระค่าบริการ
4 ออกตรวจสภาพรถตามนัดหมาย
5 รายงานผลหลังตรวจเสร็จทันที